szara głowicaGłowice wielkośrednicowe od fi75mm do fi220mm


W ofercie mamy głowice wielkośrednicowe od fi75mm do fi220mm. Służą one do urabiania gruntu i są montowane na czole ślimaka, przy pomocy trzpienia sześciokątnego. Każda z głowic wyposażona jest w zewnętrzne skrzydełka, które mają za zadanie powiększyć średnicę zwiercanego otworu w gruncie ponad średnicę wciskanej rury. Skrzydełka otwierają się same przy obrocie głowicy w prawo i zamykają przy obrocie w lewo. Gdy są zamknięte głowicę i kolumnę ślimakową można wycofać ze stalowej rury osłonowej, która zostaje w gruncie.


Głowice nożowe i widiowe z wymiennymi zębami widiowymi

Głowice mają różną konstrukcję, w zależności od swojej wielkości i rodzaju zwiercanego gruntu. Do pracy w gruntach nasypowych i lekkich wykorzystuje się przede wszystkim głowice nożowe, zwane zwykłymi. Do robót w gruntach średnich i ciężkich są natomiast polecane głowice widiowe z wymiennymi zębami widiowymi. Jeśli chcą Państwo w nie zainwestować, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą. Przedstawimy katalog oferowanych produktów oraz szczegółowy cennik.